Chia sẻ

Giới thiệu

Bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ContextMenu đối với Textbox trong WPF. Kết quả thu được như hình dưới đây:

[WPF] Hướng dẫn tạo ContextMenu trong wpf

Xây dựng ứng dụng

Chỉnh sửa lại mã XAML của ứng dụng như dưới đây.

<Window x:Class="SimpleStyles.Window1"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 Title="SimpleStyles"
 Background="#F8F8F8">
 <ScrollViewer>
  <WrapPanel>
   <HeaderedItemsControl Header="ContextMenu">
    <StackPanel>
     <Border Margin="8" Background="#EEE" Width="150" Height="50" CornerRadius="2">
      <Border.ContextMenu>
       <ContextMenu>
        <MenuItem Header="Sub One" InputGestureText="Ctrl+L" />
        <MenuItem Header="Sub Two (With an Icon)" InputGestureText="Ctrl+A">
         <MenuItem.Icon>
          <Ellipse Width="16" Height="16" Fill="LightBlue" />
         </MenuItem.Icon>
        </MenuItem>
        <MenuItem Header="Sub Three" />
        <Separator />
        <MenuItem Header="Sub Four">
         <MenuItem Header="Sub One" />
         <MenuItem Header="Sub Two" />
         <MenuItem Header="Sub Three" />
        </MenuItem>
        <MenuItem Header="Sub Five" />
       </ContextMenu>
      </Border.ContextMenu>
      <TextBlock Foreground="#AAA" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">(Right-Click Me)</TextBlock>
     </Border>
    </StackPanel>
   </HeaderedItemsControl>
</WrapPanel>
</ScrollViewer>
</Window>

Kết luận

Như vậy, trên đây csharpcanban.com đã Hướng dẫn các bạn tạo ContextMenu trong wpf. Thực sự là quá đơn giản đúng không các bạn. Hãy thực hành và vận dụng vào phần mềm của các bạn.

Chúc các bạn thành công.


Chia sẻ
Xem thêm  [WPF] Hướng dẫn sử dụng DatePicker trong WPF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *