Phần mềm quét thông tin chữ ký số

60,000

Phần mềm quét thông tin chữ ký số có thể quét để lấy thông tin ngày bắt đầu và ngày hết hạn của chữ ký số.  Các loại chữ ký số có thể quét bao gồm: VINA-CA, VIETTEL-CA, EFY-CA, NACENCOMM, SAFEcert, BKAV-CA. Phần mềm có chức năng xuất ra tệp Excel.

Description

Giới thiệu:

Phần mềm quét thông tin chữ ký số có thể quét để lấy thông tin ngày bắt đầu và ngày hết hạn của chữ ký số.

Chức năng:

Các loại chữ ký số có thể quét bao gồm: VINA-CA, VIETTEL-CA, EFY-CA, NACENCOMM, SAFEcert, BKAV-CA.

Phần mềm có chức năng xuất ra tệp Excel.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phần mềm quét thông tin chữ ký số”

Your email address will not be published. Required fields are marked *