Chia sẻ

Giới thiệu

Câu hỏi đặt ra là, trước khi thoát ứng dụng viết bằng WPF ta muốn hiển thị thông báo “Có / Không / Bỏ qua” thì phải làm thế nào ? Trong bài này csharpcanban.com sẽ hướng dẫn các bạn.

Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo mới một Project trong WPF

Bước 2. Tạo một Button trên dự án

Bước 3. Thêm đoạn mã sau vào sự kiện Click

private void Btn_Exit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
   Application.Current.Shutdown();
}

Bước 4. Tạo sự kiện Closing cho Form chính và thêm đoạn mã sau

// Method to handle the Window.Closing event.
private void Window_Closing(object sender, CancelEventArgs e)
{
  var response = MessageBox.Show("Bạn thực sự muốn thoát?", "Thoát ...",
                  MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Exclamation);
  if (response == MessageBoxResult.No)
  {
    e.Cancel = true;
  }
  else
  {
    Application.Current.Shutdown();
  }
}

Kết quả

Lời kết

Hãy thực hành ngay các bạn nhé, sẽ rất thú vị đấy, hãy thường xuyên truy cập csharpcanban.com để theo dõi những bài tiếp theo các bạn nhé.

Chúc vui vẻ.


Chia sẻ
Xem thêm  [WPF] Tạo ảnh phản chiếu (mirror) trong WPF

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *