Chia sẻ

Trong bài này chúng ta sẽ được học cách khởi tạo một ứng dụng WPF mới bằng Visual Studio. Trước khi học bài này các bạn cần thực hiện cài đặt Visual Studio như hướng dẫn dưới đây:

[WPF] Hướng dẫn tải và cài đặt Visual Studio

Khởi động Visual Studio, tiếp theo chọn File → New → Project.

Một hộp thoại sẽ hiện ra để các bạn lựa chọn các ngôn ngữ lập trình.

Ở khung bên trái, hãy lựa chọn Visual C#, tiếp theo hãy lựa chọn WPF Application, sau đó đặt tên cho Dự án mới của bạn, cũng như chọn nơi lưu trữ. Cuối cùng nhấp nột OK để tiến hành khởi tạo ứng dụng mới.

Trong tệp mainwindow.xaml, sẽ có sẵn các thẻ XAML sau đây.

<Window x:Class = "FirstStepDemo.MainWindow"
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:d = "http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:mc = "http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
  xmlns:local = "clr-namespace:FirstStepDemo" 
  mc:Ignorable = "d" Title = "MainWindow" Height = "350" Width = "604"> 
 
  <Grid> 
     
  </Grid> 
</Window>

Hãy sửa lại mã trong tệp mainwindow.xaml thành như sau:

<Window x:Class = "FirstStepDemo.MainWindow" 
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
  xmlns:x = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
  xmlns:d = "http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
  xmlns:mc = "http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
  xmlns:local = "clr-namespace:FirstStepDemo" 
  mc:Ignorable = "d" Title = "MainWindow" Height = "350" Width = "604"> 
 
  <Grid> 
   <Button Content = "First Button" Height = "30" Width = "80"/> 
   <TextBlock Text = "Congratulations you have successfully build your first app" 
     Height = "30" Margin = "162,180,122,109"/> 
  </Grid> 
 
</Window>

Để chạy ứng dụng nhấp phím F5, hoặc nhấp nốt Start trên thanh Menubar của Visual Studio.

Đây là kết quả ứng dụng đầu tiên của bạn.

Chúc các bạn vui vẻ.

 


Chia sẻ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *