Chia sẻ

Giới thiệu

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo bóng cho text trong WPF ở bài này. Kết quả thu được như hình dưới:

WPF Text Drop Shadow

Xây dựng ứng dụng

Chỉnh sửa lại mã XAML trong ứng dụng của bạn lại như sau.

<Grid xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
  <Grid.Resources>
    <Style TargetType="{x:Type TextBlock}">
      <Setter Property="Text" Value="Drop-Shadow" />
      <Setter Property="FontFamily" Value="Times New Roman Bold" />
      <Setter Property="FontSize" Value="96" />
      <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center" />
      <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center" />
    </Style>
  </Grid.Resources>
  <TextBlock Opacity="0.5" RenderTransform="1 0 0 1 5 5" />
  <TextBlock />
</Grid>

Chúc các bạn thành công.


Chia sẻ
Xem thêm  [C#] Hướng dẫn sử dụng Treeview Control

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *