Chia sẻ

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đặt độ mờ cho hình ảnh trong WPF (Set opacity for Image in WPF). Kết quả thu được như sau:

Mã XAML

<Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="WPF" Height="300" Width="400">
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
    <Image Margin="-30" Opacity=".7" Source="c:image.gif"
        ToolTip="Middle Image" Width="150" />
  </StackPanel>
</Window>

Chúc thành công !

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

  Email (*)

  Điện thoại (*)

  Tên sản phẩm/Dịch vụ:


  Chia sẻ
  Xem thêm  [WPF] Cách sử dụng log4net trong wpf

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *