Chia sẻ

Nội dung

Điều khiển hẹn giờ (Timer Control) trong C# là gì?

Điều khiển hẹn giờ (Timer Control) trong C# đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng cả phía Máy khách, phía Máy chủ cũng như trong Windows Services. Khi sử dụng Timer Control, chúng ta có thể lặp đi lặp lại các sự kiện trong một khoảng thời gian cụ thể mà không cần sự tương tác của một luồng khác (Threading). Điều khiển hẹn giờ (Timer Control) trong toolbox có biểu tượng như hình dưới đây:

[C#] Hướng dẫn sử dụng Timer Control

Khi nào thì sử dụng Timer Control ?

Chúng ta sử dụng đối tượng Timer trong nhiều tình huống. Chúng ta sử dụng đối tượng Timer khi muốn đặt khoảng thời gian giữa các sự kiện, kiểm tra định kỳ, để bắt đầu một quy trình theo lịch trình thời gian cố định, để tăng hoặc giảm tốc độ trong đồ họa hoạt hình theo một khung thời gian nhất định, và nhiều ứng dụng khác v.v..

Điều khiển Timer Control không thể hiện trực quan, nó chỉ hoạt động như một thành phần nền của ứng dụng.

[C#] Hướng dẫn sử dụng Timer Control

Sử dụng điều khiển hẹn giờ C# như thế nào ?

Khoảng thời gian Điều khiển hẹn giờ Timer Control được tính bằng mili giây, giây, phút và thậm chí tính bằng giờ. Điều khiển hẹn giờ Timer Control cho phép chúng ta đặt thuộc tính Interval được tính bằng mili giây. Nghĩa là, một giây bằng 1000 mili giây.

Xem thêm  [C#] Hướng dẫn Export Big SqlCe Data sang định dạng XML

Ví dụ: nếu ta muốn đặt khoảng thời gian là 1 phút, ta sẽ gán giá trị cho thuộc tính Interval là 60000, có nghĩa là 60×1000 giây.

Theo mặc định, thuộc tính Enabled của Điều khiển hẹn giờ Timer ControlFalse. Vì vậy, trước khi chạy ứng dụng, ta phải đặt thuộc tính Enabled là True, sau đó Điều khiển hẹn giờ Timer Control sẽ tự khởi động chức năng của nó. Xem hình dưới đây:

[C#] Hướng dẫn sử dụng Timer Control

Ví dụ về điều khiển hẹn giờ C#

Trong ứng dụng sau, sẽ hiển thị thời gian hiện tại trong Điều khiển hẹn giờ Timer Control . Đầu tiên, kéo Điều khiển hẹn giờ Timer ControlLabel vào Form1. Ở đây, chúng ta đặt khoảng thời gian hẹn giờ là 1000 mili giây (Interval = 1000), nghĩa là 1 giây, để hiển thị thời gian hệ thống hiện tại lên Label1 trong khoảng thời gian 1 giây.

Toàn bộ mã nguồn như dưới đây:

using System;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = DateTime.Now.ToString(); //Hiển thị thời gian hiện tại
    }
  }
}

Chúc các bạn thành công !!

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

  Email (*)

  Điện thoại (*)

  Tên sản phẩm/Dịch vụ:


  Chia sẻ

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *