Chia sẻ

Giới thiệu

Trong lập trình ứng dụng Winform, đôi khi chúng ta cần phải sử dụng hộp thoại Print Dialog, người dùng có thể sử dụng hộp thoại Print Dialog để chọn máy in, xác định cấu hình và thực hiện các công việc in ấn. Trên Hộp thoại Print Dialog chúng ta có thể dễ dàng để thực hiện việc thiết lập máy in và In theo cách phù hợp với tiêu chuẩn Windows.

[C#] Hướng dẫn sử dụng hộp thoại Print Dialog

Hộp thoại Print Dialog (hình vẽ) bao gồm một nhóm lựa chọn Print Range để thiết lập in tất cả trang, một số trang, hay là đoạn văn bản đã được bôi đen. Trên Hộp thoại Print Dialog người dùng có thể nhập số lượng bản sao để in (Number of copies). Mặc định, hộp thoại Print Dialog khi mở ra sẽ thị thông tin về máy in mặc định.

Làm sao để mở hộp thoại Print Dialog ?

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PrintDialog dlg = new PrintDialog(); //Khởi tạo đối tượng PrintDialog
      dlg.ShowDialog(); //Hiển thị hộp thoại PrintDialog
    }
  }
}

Làm cách nào để in Tài liệu bằng C #?

Trong C#, đối tượng PrintDocument đại diện cho một tài liệu sẽ được in, PrintDocument gói gọn tất cả các thông tin cần thiết để in một trang. Những thông tin này chứa đựng các nội dung có thể sẽ được in. Chúng xử lý các sự kiện và thực hiện hoạt động in ấn. Khi đối tượng PrintDocument được tạo ra, ta có thể đặt thuộc tính Document của hộp thoại PrintDialog làm tài liệu sẽ được in ra. Sau đó, ta có thể thiết lập các thuộc tính khác của đối tượng PrintDialog.

private void PrintButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
  PrintDialog pDlg = new PrintDialog();
  PrintDocument pDoc = new PrintDocument();
  pDoc.DocumentName = "Print Document";
  pDlg.Document = pDoc;
  pDlg.AllowSelection = true;
  pDlg.AllowSomePages = true;
  if (pDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  {
    pDoc.Print();
  }
  else
  {
    MessageBox.Show("Đã hủy in");
  }
}

Thiết lập định dạng cho đối tượng PrintDocument

Nếu bạn muốn đặt kích thước của giấy, thì thực hiện như sau:

Xem thêm  [C#] Sử dụng Treeview để hiện danh sách ổ đĩa và thư mục
printDialog.Document = printDocument;
printDocument.DefaultPageSettings.PaperSize = new PaperSize("Tài liệuc cần in", chiều rộng, chiều cao);
printDocument.DefaultPageSettings.Landscape = true;

Cách xem trước PrintDocument

Để xem trước PrintDocument, ta sử dụng hộp thoại PrintPreviewDialog. Thực hiện như sau:

printPreviewDialog1.Document = printDocument; //Liên kết PrintPreviewDialog với PrintDocument.
printPreviewDialog1.ShowDialog(); // Hiển thị hộp thoại PrintPreview

Kết luận

Như vậy, trên đây csharpcanban.com đã Hướng dẫn các bạn sử dụng hộp thoại Print Dialog bằng C#. Hãy thực hành và vận dụng ngay nhé. Trong các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Microsoft Visual Studio C#, sử dụng các Control trong C#, đó là sử dụng Combobox, Listbox, Radio Button, và nhiều Control khác, hãy thường xuyên theo dõi website csharpcanban.com để cập nhật các bài học mới nhé các bạn.

Bản quyền

Nội dung trên csharpcanban.com được biên soạn, biên dịch từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời đã được viết thành chương trình chạy. Csharpcanban.Com bảo lưu mọi quyền đối với những bài viết này. Mọi hình thức sao chép đều cần phải được Csharpcanban.Com cấp phép.


Chia sẻ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *