Chia sẻ

Trong lập trình Winform đôi khi chúng ta sẽ phải sử dụng phương thức Show() hoặc ShowDialog() để hiển thị một Form mới. Câu hỏi đặt ra là 2 phương thức gọi Form này khác nhau điều gì.

Dưới đây Csharpcanban.com sẽ giúp các bạn phân biệt được 2 phương thức này:

Thứ nhất: Phương thức Show(), khi phương thức Show() được gọi, Form mới sẽ được hiển thị ra màn hình và chương trình thực hiện tiếp các dòng lệnh tiếp theo.
Thức hai: Phương thức ShowDialog(), khi gọi phương thức này chương trình sẽ ngưng thực hiện các đoạn lệnh tiếp theo cho đến khi form đóng lại.

Hãy mở Visual C# lên và thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo một dự án mới

Bước 2: Kéo 2 Button vào Form

Bước 3: Tạo ra 2 Form mới, đặt tên là Form1 và Form2

Bước 4: Trong sự kiện Click() của 2 Button ta thêm các câu lệnh như sau

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
     Form1 open_form1 = new Form1();
     open_form1.Show();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
     Form2 open_form2 = new Form2();
     open_form2.ShowDialog();
}

Bước 5: Nhấn F5 để chạy chương trình và cảm nhận cách thức hoạt động của Show() và ShowDialog() nhé các bạn.

Chúc các bạn thành công !!!

RSS Thủ thuật & Mẹo vặt

Xem thêm  [C#] Hướng dẫn tạo Textbox chỉ hiển thị số

Chia sẻ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *