Chia sẻ

Trong bài này, csharpcanban sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với hệ cơ sở dữ liệu MySql, để thực hiện được bài này, các bạn cần hiểu được một số nội dung sau:

– Hiểu được cách quản trị hệ cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin (Hãy tìm trên google nhé, csharpcanban sẽ có bài hướng dẫn cụ thể sau).

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tải thư viện DLL của hệ cơ sở dữ liệu Mysql

– Địa chỉ tải thư viện theo đường dẫn: http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/

– Sau khi truy cập vào đường dẫn để tải DLL, hãy lựa chọn như sau:

– Sau khi tải về, hãy thực hiện giải nén và copy file MySql.Data.dll vào thư mục Bin trong Dự án C# của bạn.

Bước 2. Tạo dự án C#, đặt tên bất kỳ

Bước 3. Thêm thư viện DLL vào Dự án C# của bạn

Bước 4. Thêm namespace sau đây vào dự án

using System.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;


Bước 5. Viết mã kết nối với Mysql

Chúng ta có thể viết đoạn mã kết nối sau vào sự kiện bất kỳ mong muốn, chẳng hạn sự kiện Nhấp vào một Button.

string connectionString = String.Format("Server={0};Port={1};Database={2};Uid={3};Pwd={4};",
 "192.168.1.1", "3306", "MyDatabaseName1", "MyUserName1", "MyPassword1");

using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
{
  using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SHOW DATABASES", connection))
  {
    connection.Open();

    MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

    while (reader.Read())
    {
      MessageBox.Show(reader.GetString(0));
    }
  }
}

Chúc các bạn thành công !


Chia sẻ
Xem thêm  [C#] Hướng dẫn sử dụng DateTimePicker

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *