Chia sẻ

[C#] Hướng dẫn tách một chuỗi thông qua một chuỗi con
[C#] Hướng dẫn tách một chuỗi thông qua một chuỗi con

Nội dung

Câu hỏi đặt ra như sau:

Tôi đã sử dụng phương thức Split() để thực hiện tách chuỗi, nhưng phương thức này chỉ có thể tách chuỗi theo một ký tự (Char), vậy có cách nào để tách một chuỗi thông qua một chuỗi con (String) hay không, tôi đã sử dụng nhiều cách như sử dụng Array, Collection, List nhưng không thành công ?

Ví dụ: Tôi có chuỗi “THExxQUICKxxBROWNxxFOX“, bây giờ tôi muốn tách chuỗi này thông qua chuỗi con “xx” và trả về một mảng gồm các giá trị “THE, QUICK, BROWN, FOX” thì tôi phải làm như thế nào ?

Trả lời:

Để thực hiện được điều trên ta thực hiện như sau:

string data = "THExxQUICKxxBROWNxxFOX";
return data.Split(new string[] { "xx" }, StringSplitOptions.None);

Tham số của StringSplitOptions có thể bao gồm 2 kiểu:

+ None - Giá trị trả về có thể bao gồm cả mảng chứa các phần tử có chứa ký tự rỗng.
+ RemoveEmptyEntries - Giá trị trả về không bao gồm mảng chứa các phần tử có ký tự rỗng.

Chúc các bạn thành công !!!

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

  Email (*)

  Điện thoại (*)

  Tên sản phẩm/Dịch vụ:


  Chia sẻ
  Xem thêm  [C#] Hướng dẫn sử dụng Date và Time trong C#

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *