[C#] Hướng dẫn sử dụng lớp Path

Giới thiệu

Trong bài hôm nay, Csharpcanban.com sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lớp Path trong C# để lấy thông tin của tệp và đường dẫn từ Namespace System.IO.

Ngôn ngữ C# cung cấp cho chúng ta nhiều cách hiệu quả để xử lý tệp và đường dẫn, khi sử dụng lớp Path ta hoàn toàn có thể thực hiện các thao tác đối với biến kiểu String chứa thông tin về đường dẫn của tệp hoặc của thư mục.

Sử dụng các thuộc tính và phương thức của lớp Path cho phép chúng ta thực hiện các thao tác lấy tên tệp, định dạng tệp, v.v…

Dưới đây là một số thao tác thường được sử dụng đối với lớp Path trong C#:

1. GetDirectoryName – Trả lại thông tin thư mục khi biết đường dẫn.

2. GetExtension – Trả về phần mở rộng khi biết đường dẫn.

3. GetFileName – Trả về tên tệp và phần mở rộng của tệp khi biết đường dẫn.

4. GetFileNameWithoutExtension – Trả về tên tệp khi biết đường dẫn mà không có phần mở rộng.

5. GetFullPath – Trả về đường dẫn tuyệt đối của tệp khi biết đường dẫn .

Lấy đường dẫn của ứng dụng hiện hành:

Trong C # có một thuộc tính tĩnh được gọi là ExecutablePath. Để có được đường dẫn ứng dụng hiện tại, chúng ta có thể sử dụng GetDirectoryName của lớp Path với tham số ExecutablePath. Thực hiện như sau:

 
applicationPath = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath)

Khi đó biến applicationPath sẽ trả về đường dẫn thư mục hiện hành của tệp .exe.

Xem thêm  [C#] Tìm phần nguyên của số thập phân trong C#

Ví dụ sử dụng lớp Path trong C#

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace WindowsFormsApplication1
{
	public partial class Form1 : Form
	{
		public Form1()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			string tmpPath = "c:\windows\inf\wvmic.inf";

			string fileExtension = Path.GetExtension(tmpPath);
			string filename = Path.GetFileName(tmpPath);
			string filenameWithoutExtension = Path.GetFileNameWithoutExtension(tmpPath);
			string rootPath = Path.GetPathRoot(tmpPath);
			string directory = Path.GetDirectoryName(tmpPath);
			string fullPath = Path.GetFullPath(tmpPath);

			MessageBox.Show(directory);

		}
	}
}

Kết luận

Trên đây csharpcanban.com đã Hướng dẫn các bạn sử dụng lớp Path để lấy các thông tin của tệp và thư mục trong C#. Hãy đặt câu hỏi trong phần bình luận ở dưới đây. Csharpcanban.com sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhất.

Trong các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng lớp Directory, lớp File, lớp FileStream, và nhiều lớp thường được sử dụng khác, hãy thường xuyên theo dõi website csharpcanban.com để cập nhật các bài học mới nhé các bạn.

Bản quyền

Nội dung trên Csharpcanban.com được biên soạn, biên dịch từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời đã được viết thành chương trình chạy. Csharpcanban.Com bảo lưu mọi quyền đối với những bài viết này. Mọi hình thức sao chép đều cần phải được Csharpcanban.Com cấp phép.

By admin

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x